Priser

Her er prisene våre:
Arbeid med hjemmekino oppsett, hjemmenettverk og enkle nettverksjobber:
550,- pr time

Arbeid med Internettsider oppsett/redigering, Facebook, Google promotering o.l.
Hjelp med enklere Excel rapporter, lookup, pivot o.l.
600,- pr time

Avansert nettverk, Active Directory, VM Ware, Citrix, SAP (Query, oppsett, rapporter m.m.), Releasjonsdatabaser, CRM, Salesforce, Super Office, avanserte Excel rapporter med flere datakilder osv.
900,- pr time

Oppmøte sone 1 (Nedre Romerike) 150,-
Oppmøte sone 2 (Oslo) 250,-
Oppmøte sone 3 (Resten av Akershus) 400,-

Handyman tjenester 550,- pr time, men gir gjerne fast pris på definerte oppdrag (normalt etter gratis befaring).

For bedrifter er alle priser pluss mva.
For private er prisene inkl mva.

Ta gjerne kontakt for større oppdrag/tilbud.
Vi har lang erfaring med det meste innen data/teknikk og reiser dit kunden trenger noe utført. (Norge og utlandet.)

Ingen løsning på deres problem = ingen betaling.
Forutsetter at problemet er definert/avtalt på forhånd og at det ikke er eksterne faktorer som gjør at feilen ikke kan løses. Dette kan være manglende data fra en annen leverandør, manglende oppfølgning/svar fra kunde eller feil på produkter/hardware.
Ved slike tilfeller belastes oppmøte/reisekostnader og tiden frem til årsaken til problemet er definert. Om ønskelig kan vi være behjelpelig med reparasjon/utskiftning etter nærmere avtale.